ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
เมนูหลัก
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
เว็บไซต์แนะนำ
Facebook วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ


Facebook นักศึกาาวิชาทหาร

ข่าวสารกิจกรรม


การประเมิน กรม นักศึกษาวิชาทหาร

         ณ วันที่ 16 กันยายน 2558 กรมนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้เข้ารับการประเมิน กรมสถานศึกษา ที่ มณทล ทหารบกที่ 22 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น.-12.00 น.


พิธีถวายสัตยาธิษฐานต่อต้านยาเสพติด ไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร(7 สิงหาคม 2557)

         วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับเกียรติจาก นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานพิธีเปิด พิธีถวายสัตยาธิษฐานต่ต้านยาเสพติด ไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นักศึกษาวิชาทหาจากศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษและศูนย์ฝึกโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ร่วมถวายสัตยาธิษฐานไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มอบความรักให้กับคุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ อาคารพระยาไกรภักดีวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ


ประชุมเตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร(22 กรกฏาคม 2558)

         นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมกับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบทที่ 22 โดย พ.ต. ณรงค์ ขุนหอมหัวหน้าชุดศูนย์ฝึกย่อยวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พ.ต.ลำพูน คำแสง หัวหน้าชุดฝึกย่อยโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมและตัวแทนจากสถานศึกษา(วิชาทหาร)ในจังหวัดศรีสะเกษร่วมประชุมเตรียมการเพื่อความพร้อมจะออกทำการฝึกนักศึกษาวิชาทหารและร่วมกิจกรรมพิธีเปิดกีฬาอาชีวะอีสานปรองดอง ลำดวนเกมส์ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เนื่องจากปัจจุบันนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ต้องการที่จะให้ทุกหน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชน ได้มีการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อนำไปสู่ความสงบที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต เกิดการบูรณาการทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างสมบูรณ์และประสบผลสำเร็จ


พิธีถวายราชสดุดี ร.6 นักศึกษาวิชาทหาร(28 กรกฏาคม 2558)

         พันตรีสุรชัย บุญทน หัวหน้าชุดครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารที่ 2 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 22 พร้อมด้วย ชุดครูฝึก นำนักศึกษาวิชาทหาร ทำพิธีถวายราชสดุดี พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2558 ณ ศูนย์การฝึกวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ


พิธีถวายสัตยาธิษฐานฯ ไหว้ครู และพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2558(วันที่ 4 สิงหาคม 2558)

         เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้จัดพิธีถวายสัตยาธิษฐานฯ ไหว้ครู และพิธีเปิดการฝึนักศึกษาวิชาทหาร (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหาร ได้มีความรู้ความสามารถในด้านเทคนิคและทางยุทธวิธี โดยชั้นปีที่ 1 และ 2 ให้มีความรู้วิชาทหารเบื้องต้นสามารถใช้อาวุธประจำกายและการยิงปืนอย่างได้ผล ชั้นปีที่ 3 ให้มีความรู้ทางเทคนิค และทางยุทธวิธี โดยสามารถทำหน้าที่ในระดับผู้บังคับหมู่ได้ตามลำดับพร้อมทั้งปลูกฝังให้มีอุดมการณ์ เทิดทูนและยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย


พิธีถวายสัตยาธิษฐานต่อต้านยาเสพติด พิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร(วันที่ 4 สิงหาคม 2558)

         วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับเกียรติจาก นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานพิธีเปิด พิธีถวายสัตยาธิษฐานต่อต้านยาเสพติด ไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นักศึกษาวิชาทหารจากศูนย์ฝึกวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และศูนย์ฝึกโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ร่วมถวายสัตยาธิษฐานไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มอบความรักให้กับคุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ อาคารพระยาไกรภักดีวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ


พิธีสวนสนามและปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (12 สิงหาคม 2558)

         ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดพิธีสวนสนามและปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 โดยมี นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธี นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วย ผู้กับกับนักศึกษาวิชาทหาร สถานศึกษา 18 แห่ง และนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมในพิธี และ นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นำนักศึกษาวิชาทหารชาย และหญิง จำนวน 1,308 นาย เดินสวนสนาม และวิ่งสวนสนาม เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้แสดงออกถึง ความเข้มแข็งสามัคคี และมีระเบียบวินัย เกิดความภาคภูมิใจในเกียรติที่ได้เป็นยุวชนทหารเยี่ยงวีรชนในอดีต


กิจกรรมประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายใน (24 สิงหาคม 2558)

         ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษได้นำนักศึกษาวิชาทหารสวนสนามในการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายในของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประจำปี 2558


กิจกรรมลอกท่อทำความสะอาดท่อระบายน้ำนักศึกษาวิชาทหาร (วันที่ 2 กันยายน 2558)

         การลอกท่อระบายน้ำ เป็นการทำความสะอาดท่อระบาย ให้มีการระบายน้ำได้ดีขึ้น นำเอาสิ่งของต่างๆ ที่อยู่ในท่อออกมาเพื่อให้น้ำระบายได้ดีขึ้น


กิจกรรมเรียนภาษากัมพูชานักศึกษาวิชาทหาร (วันที่ 9 กันยายน 2558)

         เป็นการเรียนการศึกษาเสริม เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในภายพากหน้าไม่มากก็น้อย ในสังคม ในการทำงานเลี้ยงชีพต่างๆ


กิจกรรมเรียนภาษาจีนนักศึกษาวิชาทหาร (วันที่ 9 กันยายน 2558)

         เป็นการเรียนการศึกษาเสริม เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในภายพากหน้าไม่มากก็น้อย ในสังคม ในการทำงานเลี้ยงชีพต่างๆ


กิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษนักศึกษาวิชาทหาร (วันที่ 9 กันยายน 2558)

         เป็นการเรียนการศึกษาเสริม เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในภายพากหน้าไม่มากก็น้อย ในสังคม ในการทำงานเลี้ยงชีพต่างๆ


กิจกรรมเลือกตั้งประทานนักศึกษาวิชาทหาร (วันที่ 9 กันยายน 2558)

         กิจกรรมเลือกตั้ง ณ วันที่ 9 กันยายน 2558 เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหาร ได้คัดเลือกประธานชมรมนักศึกษาวิชาทหารเพื่อมาเป็นผู้นำในการสั่งการทั้งหมด

ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
นาย อักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์

ล๊อกอิน
webthaidd.com

Username :
Password :
สมัครสมาชิก/ลืมรหัสผ่าน

ผู้ดูแลระบบ

เว็บไซต์แนะนำหลัก